Polsko - Amerykańskie      Home     I     Firma     I     Oferta     I     Poczta     I     Kontakt     I

Valid XHTML 1.0 Transitional

Serdecznie Witamy na stronie naszej Firmy

Od ponad 25 lat specjalizujemy się w szkoleniach w zakresie budownictwa

 

Programy szkoleń obejmują zarówno zajęcia teoretyczne prowadzone w Centrum z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych, jak również zajęcia praktyczne. Przygotowując szkolonych do pracy na budowie, szczególny nacisk położono na stronę praktyczną szkoleń, odbywających się w warsztatach i pracowniach Centrum, które zostały przystosowane do warunków placu budowy.

 

Programy Szkoleń obejmują dwa rodzaje kursów:

 

» kursy przyuczające do zawodów budowlanych, adresowane do osób bez przygotowania z dziedziny budownictwa,

» kursy doskonalące, ukierunkowane na zapoznanie z nowymi technologiami.

Nasze szkolenia kierujemy do wszystkich chętnych, których celem jest nauka konkretnego zawodu od podstaw lub podniesienie posiadanych już kwalifikacji.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy zarówno od firm, osób prywatnych, jak również bezrobotnych. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i kierowane na kurs przez Urząd Pracy (na podstawie umowy szkoleniowej) nie ponoszą kosztów szkolenia.


Wszystkie szkolenia organizowane przez naszą Firmę kończą się wydaniem absolwentowi Zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego wraz z uzupełnieniem w postaci Suplementu (Zaświadczenia są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – Dz. U. z 2014r. poz. 622). Dodatkowo, po ukończeniu szkolenia absolwent ma możliwość przystąpienia do Egzaminu, po zdaniu którego otrzymuje:

» Świadectwo Czeladnicze (dotyczy wszystkich szkoleń z naszej oferty poza Elektrykiem i Spawaczem, jednak przystąpienie do egzaminu obłożone jest pewnymi warunkami, które musi spełnić absolwent szkolenia!) - dokumenty wystawia Warszawska Izba Rzemieślnicza.

» Książeczkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (dotyczy szkoleń z zakresu Spawalnictwa) - dokumenty wystawia Instytut Spawalnictwa w Gliwicach;

» Świadectwo Kwalifikacyjne bez ograniczeń (dotyczy szkoleń z zakresu Elektryki) - dokument wystawia Komisja Kwalifikacyjna przy Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych Odział Warszawski.

Szkolenia
w zakresie:
      Spawalnictwa
     i hydrauliki
     Murarz,
    Tynkarz, Glazurnik
      Zbrojarstwa
      Ciesielstwa
      Dekarstwa
Polsko-Amerykańskie Centrum
Szkolenia Budowlanych Sp. zo.o.


04-343 Warszawa
ul. Nasielska 50

tel./fax 612 28 62
tel. 612 28 63
NIP: 113 24 50 663
Regon: 015604367
KRS: 0000170620
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP: 2.14/00016/2004

Nr konta: PeKaO S.A.
o/Warszawa
81 1240 6133 1111 0000 4807 4342