Polsko - Amerykańskie      Home     I     Firma     I     Oferta     I     Poczta     I     Kontakt     I

 

O nasCentrum Szkolenia Budowlanych

Powstało w 1991 roku w wyniku porozumień zawartych między Departamentem Pracy USA, związkami zawodowymi afiliowanymi przy Centrali AFL-CIO a Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej i NSZZ "Solidarność" jako ośrodek realizujący polsko-amerykański program szkolenia pracowników budownictwa. Od 1 grudnia 2003 roku Centrum Szkolenia Budowlanych przekształciło się w Spółkę z o.o. i podlega pod Region Mazowsze NSZZ "Solidarność". Nowopowstała firma pod nazwą Polsko-Amerykańskie Centrum Szkolenia Budowlanych Sp. z o.o. przejęła dotychczasową działalność szkoleniową i prowadzi ją z dużym zaangażowaniem.


Polsko - Amerykańskie Centrum Szkolenia Budowlanych Sp. z o.o. prowadzi działalność szkoleniową na podstawie zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej. (Wpis do ewidencji szkół niepublicznych nr 139). Posiada również jako instytucja szkoleniowa wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00016/2004.

 

Szkolenia
w zakresie:
      Spawalnictwa
     i hydrauliki
     Murarz,
    Tynkarz, Glazurnik
      Zbrojarstwa
      Ciesielstwa
      D
ekarstwa
Polsko-Amerykańskie Centrum
Szkolenia Budowlanych Sp. zo.o.


04-343 Warszawa
Ul. Nasielska 50
tel./fax 612-28-62
tel. 612-28-63
NIP: 113-24-50-663
Regon: 015604367
KRS: 0000170620
Nr konta: PeKaO S.A.
o/Warszawa
81 1240 6133 1111 0000 4807 4342