Polsko - Amerykańskie      Home     I     Firma     I     Oferta     I     Poczta     I     Kontakt     I

 


Brukarz

Brukarz

» Zakres szkolenia: 120 godzin lekcyjnych, w tym 17 godzin zajęć teoretycznych oraz 103 godziny zajęć praktycznych. Czas trwania szkolenia 15 dni roboczych.

Główne zagadnienia programu:

Akty normatywne dotyczące nawierzchni drogowych, Rola nawierzchni drogowych, Wymagania techniczne stawiane nawierzchniom drogowym, Tradycyjne nawierzchnie drogowe, Wibroprasowane elementy drobnowymiarowe dla budownictwa drogowego, Asortyment betonowej kostki brukowej, Prefabrykaty średniowymiarowe do budowy nawierzchni drogowych, Elementy małej architektury, Nawierzchnie drogowej z betonowej kostki brukowej, Kontrola jakości wykonania nawierzchni - odbiór robót przez inwestora, Odwodnienia liniowe, Progi zwalniające, Eksploatacja i konserwacja nawierzchni.

Szkolenia
w zakresie:
 
Polsko-Amerykańskie Centrum
Szkolenia Budowlanych Sp. zo.o.


04-343 Warszawa
Ul. Nasielska 50
tel./fax 612-28-62
tel. 612-28-63
NIP: 113-24-50-663
Regon: 015604367
KRS: 0000170620
Nr konta: PeKaO S.A.
o/Warszawa
81 1240 6133 1111 0000 4807 4342